De Orangerie

Orangerie

De Orangerie

Dit oude boerenhuis hoorde in vroegere tijden bij Osinga State. De “Orangerie”, zoals het gebouw sinds jaar en dag genoemd wordt, was de plaats waar de bewoners van Osinga State ‘s winters hun uitheemse bloemen en planten onderbrachten. Deze sierden zomers de slottuin, maar moesten winters een veiliger stekje opzoeken.

Ook was het ooit een stalling, waar de paarden en koeien van de bewoners van Osinga State onderdak vonden. De kleine dubbele deur in de zijmuur (evenwijdig met de Osingaleane) is typisch voor de boerderijen in Langweer. De landerijen die bij de boerderij hoorden waren alleen over het water te bereiken. Het vaarwater de Wymerts liep hier langs de muur. Men meerde dan een praam met hooi langs de oever bij deze zijdeur en bracht zo het hooi onder dak. De Wymerts, een belangrijk vaarwater dat dwars door Langweer liep, is inmiddels uit het dorpsbeeld verdwenen.

Nu wordt de oranjerie gebruikt door Waal Friesland Catering.

Een historische wandeling door Langweer met uw smartphone of tablet?
Wilt u Langweer bekijken zoals het enkele decennia geleden eruit zag? Met de moderne elektronica is bijna alles mogelijk, zo hebben wij deze zomer voor het eerst iBeacons in ons dorp. Dat zijn kleine apparaatjes die een signaaltje uitzenden via bluetooth wat slechts binnen een straal van ongeveer 110 meter te ontvangen is via uw smartphone of tablet. Deze apparaatjes zorgen ervoor dat u met een app uw eigen historische wandeling kunt samenstellen. Kijk voor meer informatie op: www.visitlangweer.nl/lightcurb

Bron: Brinksma, P. (2006). Trije Swannen yn folle flecht. Langweer: Flyer Print.