De Waag

Ondanks het feit dat Langweer altijd een dorp van bescheiden omvang is geweest, had Langweer lange tijd een eigen waag en een weekmarkt. Het dorp werd dan ook onder de aanzienlijke dorpen, zoals Makkum en Koudum, gerekend. Deze uit 1879 stammende Waag is waarschijnlijk de derde die in Langweer werd gebouwd. De eerste twee stonden achter herberg De Drie Zwaantjes.

De Weekmarkt

De hoofdproducten voor de Langweerder markt en waag De waagwaren boter en kaas, die door de
boeren in de wijde omgeving werden aangevoerd. Het vervoer ging
daarbij over het water, omdat Langweer over het land bijna onbereikbaar was. De waag bracht met zich mee dat er in Langweer ook op bescheiden schaal industrie ontstond, zoals bijvoorbeeld een kuiperij (productie/reparatie van botervaten), en een leerlooierij. Het gebouwtje is tot in 1906  in functie gebleven.

Het gebouw wordt nu gebruikt als kapsalon door: Kapsalon de Waag

Bron: Brinksma, P. (2006). Trije Swannen yn folle flecht. Langweer: Flyer Print.