Douma State

Voormalig Douma State

Douma State

Een ander ‘huis van stand’ was Douma State, een state die nog mooier moet zijn geweest dan Osinga State. Dit gebouw stond op de plaats waar nu Herberg De Wielen is gevestigd. Wanneer deze state werd gebouwd is niet bekend, wel dat hij al in de zestiende eeuw werd bewoond. In de ‘hovinge’ (de tuin) van deze state, iets meer naar de Buorren toe, stond nog een versterking, de Douma Stins genoemd. Deze stins was geheel met grachten omgeven en werd in 1517 door Bourgondische soldaten platgebrand. Tussen de state en de stins stond ooit nog een derde gebouw, direct tegen de straat aan, het zogenaamde Vechthuis.

In 1845 werd de state afgebroken, maar een deel is opnieuw opgebouwd als de herberg ‘Het Wapen van Friesland’ bij Spannenburg. In 1907 kwam op de plaats van de state een zuivelfabriek te staan, die – na de fusie met de fabriek van Sint Nicolaasga – werd omgebouwd tot de huidige herberg De Wielen.

Herberg De Wielen
Op dit moment zijn er plannen om herberg De Wielen met de grond gelijk te maken. Aan de voet van de Kade in de oude dorpskom van Langweer, op de plaats waar voorheen de zuivelfabriek (en straks ook herberg De Wielen) stond, is een prestigieus woongebouw ontwikkeld: Residentie De Wielen.

Een historische wandeling door Langweer met uw smartphone of tablet?
Wilt u Langweer bekijken zoals het enkele decennia geleden eruit zag? Met de moderne elektronica is bijna alles mogelijk, zo hebben wij deze zomer voor het eerst iBeacons in ons dorp. Dat zijn kleine apparaatjes die een signaaltje uitzenden via bluetooth wat slechts binnen een straal van ongeveer 110 meter te ontvangen is via uw smartphone of tablet. Deze apparaatjes zorgen ervoor dat u met een app uw eigen historische wandeling kunt samenstellen. Kijk voor meer informatie op: www.visitlangweer.nl/lightcurb

Bron: Brinksma, P. (2006). Trije Swannen yn folle flecht. Langweer: Flyer Print.