Douma State

Voormalig Douma State

Douma State

Een ander ‘huis van stand’ was Douma State, een state die nog mooier moet zijn geweest dan Osinga State. Dit gebouw stond op de plaats waar nu Herberg De Wielen is gevestigd. Wanneer deze state werd gebouwd is niet bekend, wel dat hij al in de zestiende eeuw werd bewoond. In de ‘hovinge’ (de tuin) van deze state, iets meer naar de Buorren toe, stond nog een versterking, de Douma Stins genoemd. Deze stins was geheel met grachten omgeven en werd in 1517 door Bourgondische soldaten platgebrand. Tussen de state en de stins stond ooit nog een derde gebouw, direct tegen de straat aan, het zogenaamde Vechthuis.

Opnieuw opgebouwd
In 1845 werd de state afgebroken, maar een deel is opnieuw opgebouwd als de herberg ‘Het Wapen van Friesland’ bij Spannenburg.

Zuivelfabriek

Hotel de wielenIn 1907 kwam op de plaats van de state een zuivelfabriek te staan. In 1908 werd de Coöperatieve Zuivelfabriek te Langweer opgericht, waarin ook de door enkele boeren beheerde boterfabriek in Boornzwaag werd opgenomen. Deze fabriek werd gesticht in 1887 op initiatief van jonkheer Cees van Eysinga, en moet als voorloper van het coöperatieve zuivelgebeuren in Langweer worden gezien. In 1956 werd de zuivelfabriek gesloten. waarna “Hotel de Wielen”, de plaats innam waar eerder de melk van de Langweerder boeren werd verwerkt.

Op dit moment is  herberg De Wielen met de grond gelijk gemaakt.  Aan de voet van de Kade in de oude dorpskom van Langweer, op de plaats waar voorheen de zuivelfabriek en herberg De Wielen stonden wordt op dit moment nog plannen ontwikkeld.

Herberg De Wielen

Een historische wandeling door Langweer.
Het dorp biedt voldoende mogelijkheden om in contact te komen met de historie van het dorp. Zo vindt u in het gehele dorp rode bordjes met informatie over bezienswaardigheden. Deze bordjes zijn geplaatst in het kader van Simmer 2000. Daarnaast is het mogelijk om een rondleiding aan te vragen bij het VVV kantoor.

Bron: Brinksma, P. (2006). Trije Swannen yn folle flecht. Langweer: Flyer Print.