Osinga State

Osinga State

Osinga State

De grietman woonde traditioneel op Osinga State, een groot herenhuis even ten noorden van de kerk. Osinga State stamt waarschijnlijk uit begin zeventiende eeuw en werd vroeger door Langweerders ‘het slot’ werd genoemd. Vele adellijke families hadden hier hun residentie, totdat de laatste, grietman Schelte Hessel Roorda van Eijsinga, zich in 1829 op de bovenverdieping van het leven benam. Markant is dat de familie vervolgens de state op slot draaide en er niet weer kwam, daarbij alles achter latende zoals het er bij stond. Toen de familie pas in 1860 de sleutel weer in het slot stak en het gebouw betrad, was het net of was het pas de vorige dag verlaten: kledingstukken lagen nog waar ze waren achtergelaten en de kopjes stonden meer dan dertig jaar later nog op tafel.

Vervolgens is er eind negentiende eeuw veel afgebroken en verbouwd, waarbij het gebouw uiteindelijk degradeerde tot vier arbeiderswoningen. Het huidige Osinga State is dan ook niet het originele gebouw. Het werd in de jaren 1939-1940 op de oude fundamenten gebouwd in de trant van de oude state, als gemeentehuis van de voormalige gemeente Doniawerstal, waar Langweer eeuwenlang hoofdplaats van was. Tot 1984 – toen de gemeente werd opgeheven en deel ging uitmaken van Skarsterlân – deed de ‘nieuwe state’ dienst als gemeentehuis.

Een historische wandeling door Langweer met uw smartphone of tablet?
Wilt u Langweer bekijken zoals het enkele decennia geleden eruit zag? Met de moderne elektronica is bijna alles mogelijk, zo hebben wij deze zomer voor het eerst iBeacons in ons dorp. Dat zijn kleine apparaatjes die een signaaltje uitzenden via bluetooth wat slechts binnen een straal van ongeveer 110 meter te ontvangen is via uw smartphone of tablet. Deze apparaatjes zorgen ervoor dat uw met een app uw eigen historische wandeling kunt samenstellen. Kijk voor meer informatie op: www.visitlangweer.nl/lightcurb

Bron: Brinksma, P. (2006). Trije Swannen yn folle flecht. Langweer: Flyer Print.