Plaatselijk Belang Langweer

Plaatselijk Belang is een vereniging die de belangen van ons dorp behartigt bij de lokale overheid en andere organisaties. Zij spant zich in voor een vitale dorpsgemeenschap en neemt initiatieven om het dorp een aantrekkelijke woongemeenschap te laten zijn.

Nieuws

Wilt u weten waar het Plaatselijk Belang momenteel mee bezig is? Kijk op onze Facebook pagina.

Ondersteuning lokale evenementen en projecten

Plaatselijk Belang ondersteunt veel evenementen en projecten in Langweer. Denk aan ondersteuning van theatervoorstellingen, Amsterdamse dag, de Langwarder Merke en het sinterklaasfeest. Maar ook van projecten zoals de aanleg van een bijenhotel en de zonnepanelen van Sinnich Langwar.

Daarnaast organiseert Plaatselijk belang ook zelf evenementen zoals het Ringrijden en projecten zoals de aanleg van het fitnesspark bij het strandje. Hiervoor maken we gebruik van de financiële middelen van het Kernenbudget van de gemeente De Fryske Marren,een jaarlijkse donatie van de Energie coöperatie Doniawerstal en de contributie van onze leden. Zoekt u ondersteuning voor een evenement of project? Neem contact met ons op via: plaatselijkbelang-langweer@hotmail.nl

Gemeentelijk Beheer en Onderhoud in Langweer

Als plaatselijk belang zijn we in nauw contact met de gemeente over het onderhoud van ons mooie dorp. Valt u wat op? Werkt een lantaarnpaal niet, liggen er tegels scheef of is er sprake van een gevaarlijke verkeerssituatie? U kunt hierover zelf een melding doen bij de gemeente of via de app van De Fryske Marren.

Plaatselijk belang heeft één keer per jaar een wijkschouw met de gemeente, waarbij we het hele dorp doorgaan om de staat van het onderhoud te bekijken. Heeft u hier vragen over, wordt een probleem naar uw mening niet verholpen? Neem contact met ons op via: plaatselijkbelang-langweer@hotmail.nl

Lid worden?

Zonder leden kan Plaatselijk Belang Langweer geen vuist maken of initiatieven ontplooien. Wilt u lid worden van Plaatselijk Belang Langweer? Lid wordt u door een mailtje te sturen naar plaatselijkbelang-langweer@hotmail.nl Of een telefoontje of bericht aan onze secretaris:
Carla de Vries, Oasinagleane 32, 8525 EN, Langweer, Telefoonnummer: 0513-499119

Contactgegevens Plaatselijk Belang Langweer

Wilt u contact met ons, dan kan dat op verschillende manieren.
De meest rechtstreekse manier is natuurlijk door de één van onze bestuursleden aan te spreken.
Voorzitter: Pytsje Boersma
Penningmeester: Thea Bles
Secretaris: Carla de Vries
Algemeen bestuurslid: Geertje Bruinsma
Algemeen bestuurslid: Peter de Boer

Plaatselijk Belang(Van links naar rechts: Rolf de Leeuw, Peter de Boer, Thea Bles, Pytsje Boersma en Carla de Vries)

Email:  plaatselijkbelang-langweer@hotmail.nl
Telefoonnummer: 0513-499434 (alleen bij dringende zaken)